Artikeln publicerades 11 januari 2022

Nya taxor för vård och omsorg

Från och med 1 januari 2022 gäller nya taxor inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Avgifter har justerats efter översyn och jämförelse med övriga kommuner i länet samt med kommunerna Hässleholm, Kristianstad och Kalmar.

Efter ett politiskt beslut i Kommunfullmäktige i december har avgifterna nu höjts inom Vård- och omsorgsförvaltningen. De nya avgifterna gäller från 1 januari 2022.

  • Maxtaxan 2138 kronor höjs till 2170 kronor per månad.
  • Avgiften för hemtjänst höjs från 220 kronor till 320 kronor per timme.
  • Avgiften för trygghetslarm höjs från 266 kronor till 270 kronor per månad.
  • Extra larmknapp till make/maka höjs från 106 kronor till 108 kronor per månad.
  • Installationsavgift för larm införs till en kostnad av 200 kronor.

Se alla taxor och avgifter här. Välj filen "Avgifter för vård- och omsorgsnämnden 2022.pdf"

Frågor om kostnaden för dina tjänster?

Har du frågor är du välkommen att kontakta våra avgiftshandläggare.
Telefontid: måndag-fredag klockan 10-12.

Lena Stolpe
Telefon 0457-61 84 88
E-post: lena.stolpe@ronneby.se

Annika Sandin
Telefon: 0457-61 77 11
E-post: annika.sandin@ronneby.se