Artikeln publicerades 22 oktober 2021

Socialförvaltningen tar hem förstapris för Bästa Framsteg

Åsa Karlsson, Malin Gustafsson och kommundirektör Tommy Ahlquist.

Åsa Karlsson och Malin Gustafsson på försörjningsenheten, socialförvaltningen, fick på torsdagen ta emot förstapris för Bästa Framsteg, bestående av blommor, diplom och prispengar av kommundirektör Tommy Ahlquist.

Försörjningsenheten på socialförvaltningen tar hem förstapriset i tävlingen Bästa Framsteg. De belönas med 10 000 kronor för sitt förbättringsarbete och införande av den digitala medarbetaren Ronney, som sedan år 2020 tar hand om ansökningar gällande ekonomiskt bistånd. Tid har därmed frigjorts för handläggarna och handläggningstiderna för ekonomiskt bistånd har kortats ned.

På torsdagen tillkännagavs de tre pristagarna i samband med en prisceremoni på Ronneby Stadshus där kommundirektör Tommy Ahlquist delade ut diplom och prischeckar. År 2018 instiftade Ronneby kommun ett årligt pris för Bästa Framsteg inom kommunkoncernen. Syftet med priset är att uppmärksamma och sprida goda exempel på utveckling i verksamheten. För att kunna ansöka om priset måste betydande framsteg ha uppnåtts utifrån ett strukturerat utvecklingsarbete. En jury bestående av representanter från kommunens kvalitetsgrupp har bedömt och poängsatt de inkomna bidragen utifrån fastställda kriterier och till slut har en vinnare korats.

Prisas för andra året

Socialförvaltningen tar hem förstapriset för andra året i rad. År 2019 belönades förvaltningen för sina terapihundar som man satsade på för att kunna erbjuda till personer som behövde det, exempelvis för att kunna ta sig ut från sin lägenhet och bryta sin isolering.

Juryns motivering till förstapriset i år lyder:

”Genom ett strukturerat och genomtänkt utvecklingsarbete har ökad tillgänglighet och en effektivare handläggning förbättrat servicen för kommunens medborgare samt förbättrat arbetsmiljön för verksamhetens medarbetare. Verksamhetens målmedvetna förändringsarbete med hjälp av ny teknik utgör ett fint föredöme och inspirationskälla för både kommunens interna arbete likväl som andra kommuner i behov av utveckling.”

Andrapriset på 5 000 kronor går till Hemtjänsten Sörby på vård- och omsorgsförvaltningen med bidraget nystartsjobbare i hemtjänsten. Juryns motivering: ”Kulturella skillnader, olika modersmål, ökad kunskap kring värdegrund och mänskliga rättigheter är alla framgångsfaktorer i det genomförda förändringsarbetet som resulterat i tillsvidareanställning av 13 nystartsjobbare samt erhållandet av högre service och bättre kvalitet för brukarna. Att bedriva utvecklingsarbete genom att vända motstånd till framgång samt att se olikheter och skillnader som något värdefullt ger ett resultat där både brukare, medarbetare och verksamhet är vinnare. ”

Fortsatt utvecklingsarbete

Årets tredjepris, också på 5 000 kronor, tillfaller kommunledningsförvaltningen genom Café Stadshuset – Paus som skapar mervärde. Juryns motivering: ”Med hjälp av små medel, en tydlig vision och en enkel genomförandeplan har en förändringsresa genomförts som skapat mervärde för både medborgare och anställda. Genom att definiera platsen för Stadshusets hjärta samt bjuda in till hälsofrämjande arbete i kombination med delaktighet och samverkan har utvecklingsarbetet medfört att verksamheten nu är en viktig kugge i det hjul som för Ronneby kommuns arbete framåt, en kugge som genererar värme, glädje och trivsel.”

Prissumman är tänkt att användas till att stimulera fortsatt utvecklings- och kompetenshöjande arbete. Vinnaren får dessutom en pokal i form av ett vandringspris med verksamhetens namn inristat samt diplom och blomma.

Andrapris Bästa Framsteg, Mevzada Ahmetovic och Annika Nilsson, enhetschefer Hemtjänsten Sörby, vård- och omsorgsförvaltningen.

Andrapristagarna Hemtjänsten Sörby här med enhetscheferna Mevzada Ahmetovic och Annika Nilsson, belönas med 5 000 kronor för att ha bedrivit utvecklingsarbete genom att vända motstånd till framgång.

Tredjepriset i Bästa Framsteg går till Café Stadshuset och cafeteriabiträde Marika Karlsson, arbetshandledare Lena Magnusson och cafeteriabiträde Jeanette Strand.

Tredjepriset på 5 000 kronor går till Café Stadshuset och cafeteriabiträde Marika Karlsson, arbetshandledare Lena Magnusson och cafeteriabiträde Jeanette Strand. De har med hjälp av små medel, en tydlig vision och en enkel genomförandeplan genomfört en förändringsresa som skapat mervärde för både medborgare och kommunanställda.