Artikeln publicerades 27 april 2021

Var med och påverka Blekinges framtid!

Fler bostäder, kortare restider och bättre arbets- och utbildningsmöjligheter – hur vill du att Blekinges framtid ska se ut?

Segelbåt i solnedgång. Blekinge utvecklingsstrategi.

Nu finns det ett förslag till ny Regional utvecklingsstrategi (RUS) som du kan tycka till på.
Regional utveckling handlar om en långsiktig samhällsutveckling. Blekinges regionala utvecklingsstrategi är vår gemensamma färdplan framåt – kartan som leder oss till det Blekinge som vi vill leva, arbeta och utvecklas i!

Utvecklingsstrategin innehåller mål och prioriteringar fram till 2030 och har utarbetats i dialog med olika aktörer i länet. Förslaget är att Blekinge ska satsa på att utveckla attraktiva livsmiljöer och expandera näringslivet där målsättningen är att attrahera mer arbetskraft och skapa större utrymme för företag att växa.

Förslaget som är ute på remiss beslutas av regionfullmäktige och förväntas träda i kraft våren 2022. Den ersätter då den befintliga strategin – Attraktiva Blekinge.