Artikeln publicerades 11 december 2020

Krisledningsnämnden i Ronneby kommun beslutar om ytterligare stöd till närings- och föreningsliv

Ronneby kommuns krisledningsnämnd har idag, 11 december 2020, aktiverats och genomförde ett sammanträde. Bakgrunden är den ökade smittspridningen i länet och den ansträngda situationen för närings- och föreningsliv i Ronneby kommun.

Vid sammanträdet togs beslut kring följande:

  • Att underlätta för näringsidkare att nyttja en yta framför egen verksamhet, för att kunna bedriva försäljning och handel på ett coronasäkert sätt. Här uppmanar Ronneby kommun näringsidkaren att som första steg söka dialog med kommunen.
  • Att inte ta ut servicetaxa för hantering av stolpar avseende uteserveringar på allmän plats under 2021
  • Att inte ta ut några avgifter eller taxor för livsmedelstillsyn, alkoholtillstånd, tobakstillsyn, miljötillsyn, utskänkningstillsyn eller andra tillsynskostnader som berör socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun för 2021,
  • Att möjliggöra för Ronneby kommuns föreningar, inom kultur och idrott, att söka stöd för förlorade intäkter för perioden 2020-09-01 – 2020-12-31,

– Vi har gjort bedömningen att det krävs snabba beslut för att stötta både närings- och föreningsliv i Ronneby kommun, som gör allt som står i sin makt för att begränsa smittspridningen i samhället men riskerar att inte klarar av egna ekonomiska åtaganden. Då måste vi som kommun agera här och nu för att säkra grunden för framtida skatteintäkter och ett innehållsrikt föreningsliv för alla åldrar, säger kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson.