Artikeln publicerades 24 oktober 2019

Utdelning från Stiftelsen Ronneby Brunns fonder för friskvård och trivsel

Stiftelsen har bildats genom sammanläggning av flera donationer som har sina ursprung i den forna brunnsepoken. Den årliga avkastningen får, efter vissa undantag, användas till bidrag åt "behövande personer för rekreation och rehabilitering eller dylikt".

Ansökan om bidrag ska vara stiftelsen tillhanda senast den 17 november 2019 under adress:

Ekonomienheten
Att. Peter Nordberg
Stadshuset
372 80 Ronneby

Ansökan ska innehålla redogörelse för sökandens civilstånd, ålder och ekonomiska förhållanden. Prövning av ansökningarna sker därefter av stiftelsens styrelse och ev. bidrag kommer att utbetalas i december månad.

/Styrelsen för Stiftelsen Ronneby Brunns fonder för friskvård och trivsel