Artikeln publicerades 30 januari 2018

Idag byter vi hemsida

Anledning till att vi byter hemsida är att vi bytt webbverktyg. Vi byter webbverktyg för att hemsidan ska fungera lika bra i mobiler och surfplattor som på dator och att den ska klara nya tillgänglighetskrav. Den nya hemsidan har också fått ett utseende som följer den nya grafiska profilen.

Informationen är i stort sett densamma som på den "gamla" kommunwebben men den har anpassats till det nya verktyget och den nya grafiska profilen. Därför ser den nya hemsidan ganska annorlunda ut mot den "gamla". En del arbete kvarstår och arbetet med att uppdatera informationen fortsätter nu när vi har bytt ut adressen.

Driftstörningar och sidor som inte hittas

Under tiden som vi pekar om alla adresser kan det förekomma driftstörningar och att sidor inte hittas. Vi jobbar så fort vi kan med att sätta upp alla kopplingar och genvägar så att du ska hitta den information som du söker.

Fortsatt utveckling

Vi fortsätter arbetet med att förbättra både information och funktioner nu efter att verktyget är bytt och vi har pensionerat den gamla hemsidan. Det vi kommer att prioritera under 2018 är sökfunktion och sökoptimering, tillgänglighetsanpassning och klarspråk.