Statistik

Statiska Centralbyråns (SCB:s) Kommunfakta ges ut en gång om året.  Där presenteras statistik om alla som bor eller arbetar i kommunen.

Dessutom finns uppgifter om bostäder och om kommunal ekonomi, till exempel vad olika verksamheter kostar och gällande skattesats - ofta jämfört med länets och rikets medelvärden.
Se länkar nederst på sidan under "Relaterad information".

Välfärdsdata ger uppgifter om pendling, utbildningsnivå, arbetslöshet, social verksamhet, sjuktal m.m. för befolkningen i Ronneby kommun. Materialet har tagits fram inom den s.k. FASS-gruppen av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Psykiatrin, Primärvården och Ronneby kommun i samarbete. Välfärdsdata ges ut mer sällan, ofta med flera års mellanrum.