E-fakturering/fakturering för kommunens leverantörer

Fördelar

Den enkla förklaringen till att Ronneby Kommun skapat förutsättningar för att ta emot fakturor elektroniskt är för att effektivisera fakturahanteringen och därigenom spara pengar.

För er som leverantör innebär elektronisk fakturering fördelar såsom att ni sparar tid vid faktureringen och kostnad för porto och papper minskar samtidigt som vi tillsammans värnar om vår miljö. Risken för fel minimeras och vi får en snabbare hantering av våra fakturor internt vilket gynnar båda parter.

Lag om krav på e-faktura fr o m 20190401

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277).

För att uppfylla kommande lagkrav kommer vi succesivt att enbart ta emot e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Innehållskrav på faktura:

Ett 6-siffrigt referensnummer måste anges på fakturan (inga andra tecken eller mellanslag får förekomma). Detta referensnummer erhålls av beställaren.

Fakturaadressen är alltid:
Ronneby kommun
Fakturaskanning
372 80 Ronneby

VAN-operatör: Tieto
Organisationsnummer/e-adress: 2120000837
PEPPOL-id: 0007:2120000837
GLN: 7340072900000

Ronneby kommun kan ta emot e-faktura i formaten: Sve-faktura och PEPPOL BIS Billing 3.0

Ni som kan skicka e-faktura redan idag

Vi är anslutna till nätverket PEPPOL som stödjer e-fakturering. Stäm av med er leverantör av ekonomi-eller faktureringssystem om de kan sända fakturor via PEPPOL-nätverket.

Ett annat alternativ är att skicka via den VAN-tjänst ni är kopplad till. Ronneby kommun är ansluten till Tieto och InExchange.

Ni som inte kan skicka e-faktura redan idag.

Om ni inte har ett affärssystem: Använd gärna vår fakturaportal. Önskas denna lösning så maila oss på ehandel@ronneby.se för mer information. Det finns även en länk till portalen under Relaterad information.

Om ni har ett affärssystem: Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärs- och ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Här kan du läsa mer om lagen. Länk till annan webbplats.
För mer information om lagkravet, se: www.digg.se Länk till annan webbplats., www.sfti.se Länk till annan webbplats. och www.skl.se Länk till annan webbplats.