Kommunens organisation

Bilden här visar hur strukturen för kommunens organisation ser ut. Se undersidorna för ytterligare information om nämnder och styrelser, förvaltningar och bolag.

Ronneby kommun har cirka 2 300 anställda.