Artikeln publicerades 10 november 2022

Antagen Planeringsstrategi 2022

Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-27, § 204, att anta Planeringsstrategi för
Översiktsplan Ronneby 2035.

Ronneby, stadshuset, Enheten för strategisk samhällsplanering.