Artikeln publicerades 16 maj 2023

Detaljplan för Rönnbäret 2 m.fl. har fått laga kraft

Kommunfullmäktige har 2021-10-28 § 248 antagit Detaljplanen för Rönnbäret 2 m.fl., Ronneby kommun, Blekinge län. Beslutet fick laga kraft 2023-04-25.

Handlingar kan laddas ner som PDF-filer på hemsidan:https://www.ronneby.se/ronnbaret2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap. plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Kommunstyrelsen