Artikeln publicerades 28 november 2022

Upphävande av ändringar i 17 § i de lokala ordningsföreskrifterna

Länsstyrelsen beslutade 2022-11-24 att upphäva ändringarna i 17 § i de lokala ordningsföreskrifterna antagna av kommunfullmäktige 2022-10-27, § 203.

Länsstyrelsen har begärt, med stöd av 2 § andra stycket förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen, att beslutet anslås på kommunens anslagstavla.