Artikeln publicerades 24 maj 2023

Anslag/bevis: utbildningsnämnden 2023-05-17 §§ 72-73 och 75-90, anslagstid 2023-05-25 till 2023-06-16

Anslag/bevis: utbildningsnämnden 2023-05-17 §§ 72-73 och 75-90, anslagstid 2023-05-25 till 2023-06-16