Artikeln publicerades 24 maj 2023

Anslag/bevis: Nämnden för arbete och välfärd 2023-05-23 §§ 67-73 omedelbart justerat, anslagstid 2023-05-24 till 2023-06-16

Anslag/bevis: Nämnden för arbete och välfärd 2023-05-23 §§ 67-73 omedelbart justerat, anslagstid 2023-05-24 till 2023-06-16

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby