Artikeln publicerades 24 maj 2023

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2023-05-17 §§ 91-100, §§ 102-104 och §§ 106-114, anslagstid 2023-05-24 till 2023-06-16

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2023-05-17 §§ 91-100, §§ 102-104 och §§ 106-114, anslagstid 2023-05-24 till 2023-06-16

Förvaringsplats: Ronneby, Stadshuset, Kommunledningsförvaltningen