Artikeln publicerades 24 maj 2023

Anslag/bevis: Arbetsutskottet för arbete- och välfärdsnämnden 2023-05-16 §§ 105-122, anslagstid 2023-05-24 till 2023-06-16

Anslag/bevis: Arbetsutskottet för arbete- och välfärdsnämnden 2023-05-16 §§ 105-122, anslagstid 2023-05-24 till 2023-06-16

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby