Artikeln publicerades 14 mars 2023

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2023-03-07 §§ 58-95, anslagstid 2023-03-14 till 2023-04-05

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2023-03-07 §§ 58-95, anslagstid 2023-03-14 till 2023-04-05

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen