Artikeln publicerades 14 mars 2023

Anslag/bevis: Karlshamn och Ronneby överförmyndarnämnd 2023-03-07 §§ 28-40, anslagstid 2023-03-14 till 2023-04-07

Anslag/bevis: Karlshamn och Ronneby överförmyndarnämnd 2023-03-07 §§ 28-40, anslagstid 2023-03-14 till 2023-04-07

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby