Artikeln publicerades 8 mars 2023

Anslag/bevis: teknik,- fritid-och kulturnämnden 2023-02-28 §§ 27-41, 47-56; anslagstid 2023-03-08 till 2023-03-30

Anslag/bevis: teknik,- fritid-och kulturnämnden 2023-02-28 §§ 27-41, 47-56; anslagstid 2023-03-08 till 2023-03-30

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen