Artikeln publicerades 3 mars 2023

Anslag/bevis: kommunfullmäktige 2023-02-23 §§ 31-62, anslagstid 2023-03-03 till 2023-03-25

Anslag/bevis: kommunfullmäktige 2023-02-23 §§ 31-62, anslagstid 2023-03-03 till 2023-03-25

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen