Artikeln publicerades 3 mars 2023

Anslag/bevis: Arbetsutskottet för arbete och välfärdsnämnden 2023-03-03 §§ 43-44 omedelbart justerat, anslagstid 2023-03-03 till 2023-03-26

Anslag/bevis: Arbetsutskottet för arbete och välfärdsnämnden 2023-03-03 §§ 43-44 omedelbart justerat, anslagstid 2023-03-03 till 2023-03-26

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby