Artikeln publicerades 2 mars 2023

Anslag/bevis: kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-27 §§ 68-101, anslagstid 2023-03-02 till 2023-03-24

Anslag/bevis: kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-27 §§ 68-101, anslagstid 2023-03-02 till 2023-03-24

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen