Artikeln publicerades 1 mars 2023

Anslag/bevis: Nämnden för arbete och välfärd 2023-02-21 §§ 21-36, anslagstid 2023-03-01 till 2023-03-24

Anslag/bevis: Nämnden för arbete och välfärd 2023-02-21 §§ 21-36, anslagstid 2023-03-01 till 2023-03-24

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby