Artikeln publicerades 28 februari 2023

Anslag/bevis: teknik,- fritid-och kulturnämnden 2023-02-28 §§ 26, 42-46 omedelbart justerade, anslagstid 2023-02-28 till 2023-03-22

Anslag/bevis: teknik,- fritid-och kulturnämnden 2023-02-28 §§ 26, 42-46 omedelbart justerade, anslagstid 2023-02-28 till 2023-03-22

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen