Artikeln publicerades 25 januari 2023

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2023-01-25 § 11 (omedelbart justerad), anslagstid 2023-01-25 till 2023-02-17

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2023-01-25 § 11 (omedelbart justerad), anslagstid 2023-01-25 till 2023-02-17

Anslag/bevis: miljö- och byggnadsnämnden 2023-01-25 § 11 (omedelbart justerad), anslagstid 2023-01-25 till 2023-02-17