Artikeln publicerades 25 januari 2023

Anslag/bevis: Arbetsutskottet för arbete och välfärdsnämnden 2023-01-17 paragraf 1-16, anslagstid 2023-01-25 till 2023-02-17

Anslag/bevis: Arbetsutskottet för arbete och välfärdsnämnden 2023-01-17 paragraf 1-16, anslagstid 2023-01-25 till 2023-02-17

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Anslag/bevis: Arbetsutskottet för arbete och välfärdsnämnden 2023-01-17 paragraf 1-16, anslagstid 2023-01-25 till 2023-02-17