Artikeln publicerades 24 januari 2023

Anslag/bevis: kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-16 §§ 1-37, anslagstid 2023-01-24 -- 2023-02-15

Anslag/bevis: kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-16 §§ 1-37, anslagstid 2023-01-24 -- 2023-02-15

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen