Artikeln publicerades 18 januari 2023

Anslag/bevis: Karlshamn och Ronneby överförmyndarnämnd 2023-01-10 paragraf 1-12, anslagstid 2023-01-18 till 2023-02-10

Anslag/bevis: Karlshamn och Ronneby överförmyndarnämnd 2023-01-10 paragraf 1-12, anslagstid 2023-01-18 till 2023-02-10

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Anslag/bevis: Karlshamn och Ronneby överförmyndarnämnd 2023-01-10 paragraf 1-12, anslagstid 2023-01-18 till 2023-02-10