Artikeln publicerades 18 januari 2023

Anslag/bevis: Arbetsutskottet för arbete och välfärdsnämnden (tidigare socialnämnden) 2023-01-17 paragraf 2 omedelbart justerad, anslagstid 2023-01-18 till 2023-02-11

Anslag/bevis: Arbetsutskottet för arbete och välfärdsnämnden 2023-01-17 paragraf 2 omedelbart justerad, anslagstid 2023-01-18 till 2023-02-11

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Anslag/bevis: Arbetsutskottet för arbete och välfärdsnämnden 2023-01-17 paragraf 2 omedelbart justerad, anslagstid 2023-01-18 till 2023-02-11