Artikeln publicerades 17 januari 2023

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2023-01-10 §§ 1-24, anslagstid 2023-01-17 -- 2023-02-08

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2023-01-10 §§ 1-24, anslagstid 2023-01-17 -- 2023-02-08

Förvaringsplats: Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen