Artikeln publicerades 3 januari 2023

Anslag/bevis: Nämnden för arbete och välfärd 2023-01-03 paragraf 1-6 omedelbart justerat, anslagstid 2023-01-03 till 2023-01-27

Anslag/bevis: Nämnden för arbete och välfärd 2023-01-03 paragraf 1-6 omedelbart justerat, anslagstid 2023-01-03 till 2023-01-27

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Anslag/bevis: Nämnden för arbete och välfärd 2023-01-03 paragraf 1-6 omedeibart justerat, anslagstid 2023-01-03 till 2023-01-27