Släktforskning

Hos oss på SVAR i Bräkne-Hoby har du möjlighet att släktforska tillsammans med andra kamrater och få hjälp om du skulle fastna med någon ”besvärlig” gammal släkting. I vår Forskarsal har du via våra datorer och Internet tillgång till Riksarkivet/Svensk Arkivinformations digitala forskarsal och Arkiv Digitals AD Online.

Uppgifter om Blekinge från 1580-talet och 1600-talet

Välkommen till SVAR-projektet i Bräkne-Hoby. Ring och boka tid på 0457-61 76 03 eller 61 76 13. Vi har öppet mellan kl. 08.00 – 16.00, måndag till fredag.

På denna tiden var Blekinge uppdelad i två län, Sölvesborgs län och Lyckå län, som ändrades till Kristianopels län 1601. Så respektive län har material från sina trakter. Men man vet aldrig, man kan hitta något i det andra länet också…

Som en liten övrig information, för när Blekinge blev svenskt, fick vi tillhöra Kristianstads län mellan 1658-1680, därefter blev det några år som vi fick tillhöra Kalmar län, 1680-1683.

Nu har du möjlighet att via DVD-skivor titta på gamla rullfilmer som gäller för bl a de gamla Jordeböckerna för Blekinge.

Du har nu tillgång till följande material för respektive län:

Kristianopels län (Lyckå län t o m 1601)
Räkenskaper 1592-1658                         
Jordeböcker 1592-1612, 1628-1652
Extra skattemantal 1592-1657
Kvittenser 1592-1651

Sölvesborgs län
Räkenskaper 1592-1658
Jordeböcker 1583, 1592-1651
Extra skattemantal 1592-1644, 1646-1658
Kvittenser 1592-1658 

Fr o m år 1683 har Blekinge varit ett eget län.

-------------------------------------------------------

Hos oss har du möjlighet att släktforska tillsammans med andra kamrater och få hjälp om du skulle fastna med någon ”besvärlig” gammal släkting. I vår Forskarsal har du via våra datorer och Internet tillgång till Riksarkivet/Svensk Arkivinformations digitala forskarsal och Arkiv Digitals AD Online. Du kan forska i hela Sverige och via Internet kan du även forska i Danmark, Norge och Finland. Vi forskar fortfarande på det traditionella sättet, alltså med mikrokort som finns i vår forskarsal.

Vi har en hel del litteratur, framför allt Blekinge. Du som forskare får också bl a tillgång till Elgenstierna, Herdaminne från Lunds stift, Växjö stift, Kalmar stift, Linköping stift, Visby stift och Härnösands stift.

Vi ha också de flesta CD-skivor som vi släktforskare kan ha nytta av, både lokalt och centralt. Det finns många avskrifter som vi själva gjort eller forskare skänkt till oss.

 Välkommen till oss på  SVAR - Släktforskning i centrum, Bräkne-Hoby