Projekt Gribshunden - Drömmen om ett museum

Vårt mål är att bygga ett museum, för vi har så mycket att berätta!

Med fokus på skeppet Gribshunden, järnåldersbyn i Västra Vång och Ronnebys historia har Ronneby kommun ambitionen att bygga ett museum i världsklass.

Projektet bedrivs från Kallvattenkuren - en mötesplats med utställning och projektkontor. Utställningen skildrar de berättelser som kan inrymmas i ett framtida museum. I projektkontoret kan du som besökare följa och delta i arbetet med att bygga ett museum. 

Vänföreningen, Gribshundens vänner, kan hålla dig uppdaterad kring museiprojektet och pågående forskning. Klicka här för att läsa mer om vänföreningen.

Följ med på en resa mot framtiden, genom historien!