Artikeln publicerades 11 augusti 2022

Skolstart läsår 22/23

Här hittar du information om skolstarten för detta läsår gällande grundskolan. Gymnasieskolornas skolstart finner du på respektive hemsida: Gymnasieskolan Knut Hahn, Blekinge Naturbruksgymnasium och Sjöarpsskolan.

Kallingeskolan år 7-9
Höstterminen börjar för samtliga elever onsdagen den 17 augusti kl. 08.00 och slutar enligt schema kl. 14.00. Kl. 08.00 samlas årskurs 7 utomhus på högstadiets skolgård. Årskurs 8 och 9 samlas i respektive hemklassrum. Skolskjutsar går enligt samma tidtabell som föregående läsår. Nya skolskjutselever kommer att få sina busskort hemskickade innan skolstart och de elever som tidigare haft busskort fortsätter använda samma kort.
Vid tveksamhet om busskort ring exp. på Kallingeskolan tel. 0457-61 73 10, hållplats och tidtabeller ring Bergkvarabuss tel 0457-126 20, begär 2 trafikledning eller Blekingetrafikens hemsida www.blekingetrafiken.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Matartrafik Eringsboda - Trossö Taxi, tel 0455-41 000
Matartrafik Hallabro - Flexbuss, tel 0481-54825
Matartrafik Johannishus/Listerby - Bergkvarabuss, tel 0709-985104

Välkomna till ett nytt läsår!

Kallingeskolan F-6
Höstterminen börjar för eleverna onsdagen den 17 augusti kl. 08.00. Första skoldagen slutar årskurs FSK-3 slutar kl 13.00, skolskjuts kl 13.10, årskurs 4-6 slutar kl 14.20, skolskjuts kl 14.30.

Grundsär årskurs 1-4 slutar kl 13.00, skolskjuts kl 13.10, årskurs 5-9 slutar kl 14.20, skolskjuts kl 14.30.
Vid tveksamhet kontakta expeditionen på Kallingeskolan, tel. 0457-61 73 38 eller Kallinge Taxi, tel. 0733-44 44 14.

Slättagårdsskolan
Höstterminen börjar för eleverna onsdagen den 17 augusti kl. 08.00. Första skoldagen slutar eleverna enligt ordinarie schema årskurs F-2 kl 13.10, skolskjuts kl 13.20, årskurs 3-6 kl 14.15, skolskjuts kl 14.25. Vid tveksamhet kontakta expeditionen på Slättagårdsskolan tel. 0457-61 73 46 eller Kallinge Taxi, tel. 0733-44 44 14.

Johannishusskolan
Höstterminen börjar för eleverna i åk 1-6 onsdagen den 17 augusti kl. 08.00.
Första skoldagen slutar eleverna: Årskurs 1-6 kl. 11.00. För de elever med skolskjuts går bussen hem kl 11.50. Skolmåltid serveras från första skoldagen.
Till förskoleklassen hälsas barn och föräldrar välkomna onsdagen den 18 augusti kl. 09.00-10.00.
Preliminära skoltider är hemskickade med eleverna.
Vid tveksamhet ring exp. tel. 0457-61 71 38.
Skolskjutsen körs av Bergkvarabuss vid terminens start utifrån samma hållplatser och tid som tidigare. Vid frågor kontakta tel 0709-985104.

Listerbyskolan
Höstterminen börjar för eleverna i årskurs F-6 onsdagen den 17 augusti kl. 08.20
Första skoldagen slutar alla eleverna kl. 12.15. Skolmåltid serveras från första skoldagen.
Preliminära skoltider är hemskickade med eleverna.
Vid tveksamhet ring exp. tel 0457-61 71 38.
Skolskjutsen körs av Bergkvarabuss vid terminens start utifrån samma hållplatser och tid som tidigare. Vid frågor kontakta tel 0709-985104.

Eringsboda-, Hallabro-, Backarydsskolan
Höstterminen börjar för eleverna onsdag den 17 augusti.
Eringsbodaskolan samlas kl. 08.00 Första dagen går skolskjutsarna hem kl 13.50.
Hallabroskolan samlas kl. 07.30 Första dagen går skolskjutsarna hem kl 12.25 (F-3) och kl 13.40 (4-6, samt Trossöbussen)
Backarydsskolan samlas kl. 08.00 Första dagen går skolskjutsarna hem kl 13.10.

Skolskjutsarna går i stort sett som under föregående läsår. Vid tveksamhet angående Hallabro- och Backarydsskolan, ring Flexbuss, tel 0481-548 25, Angående Eringsboda, ring Trossö Taxi på tel. 0455-41 000.

Parkdalaskolan 7-9
Upprop onsdag den 17 augusti endast för årskurs 7. (årskurs 8-9 startar torsdagen den 18 augusti)
Kl. 08.30 samlas eleverna på skolgården, därefter egen dag med lärarna i arbetslaget.
Skoldagen slutar 14.45. 
Torsdagen den 18 augusti kl 08.30 samlas årskurs 7-9 i sina mentorssalar för temadagar torsdag och fredag.
Skolskjutsar gå som under föregående läsår. Nya skolskjutselever kommer att få sina busskort hemskickade innan skolstart och  de elever som tidigare haft busskort fortsätter använda samma kort. Elever i Bräkne-Hoby hänvisas i första hand till tågtrafiken.
Vid tveksamhet ring exp. tel. 0457-61 85 41.
Blekingetrafikens tidtabeller finns på www.blekingetrafiken.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Matatrafik Bräkne-Hoby - Trossöbuss, tel 0455-470 75

Fredriksbergsskolan
Höstterminen börjar för eleverna onsdag den 18 augusti kl. 08.20.
Samling sker i respektive klassrum. Första skoldagen slutar eleverna:
Förskoleklasserna kl 12.20, årskurs 1-2 kl 13.00, årskurs 3 kl 13.40 och årskurs 4-5 kl 14.20.
Skolskjutsarna går hem första dagen kl 14.30.
Vid tveksamhet - ring exp. tel. 0457-61 72 20 eller Bergkvarabuss tel. 0457- 126 20, begär 2 trafikledning.

Espedalsskolan
Eleverna börjar onsdag den 17 augusti kl. 08.20.
Första skoldagen slutar samtliga elever kl 12.00.

Parkdalaskolan 4-6
Eleverna börjar onsdag den 17 augusti kl. 08.20.
Samtliga klasser slutar kl 12.00 första skoldagen.

Saxemaraskolan Eleverna börjar onsdag den 17 augusti  kl. 08.00. Första dagen slutar årskurs F-2 kl 13.00 och för årskurs 3-6 kl 14.00. Skolskjutsarna går hem kl 13.10 och kl 14.10. Vid tveksamhet ring exp. Bergkvarabuss tel. 0457- 126 20, begär 2 trafikledning.

Hobyskolan
Höstterminen börjar för eleverna onsdag den 17 augusti kl 07.50.
Samling sker i respektive klassrum. Första dagen slutar årskurs F-3 kl 13.00 och årskurs 4-6 kl 14.00. Skolskjutsarna går hem kl 13.10 och kl 14.10.
Skolskjuten körs av Trossö Buss, tel 0455-470 75. Tidtabell och hållplats enligt tidigare år, eventuella justeringar görs efter hand.