Artikeln publicerades 8 augusti 2019

Skolstart läsår 19/20

Här hittar du information om skolstarten för detta läsår gällande grundskolan.

Gymnasieskolornas skolstart finner du på respektive hemsida: Gymnasieskolan Knut Hahn, Blekinge Naturbruksgymnasium och Sjöarpskolan.

Kallingeskolan år 7-9
Höstterminen börjar för samtliga elever tisdagen den 20 augusti kl. 08.00 och slutar enligt schema kl. 16.00. Kl. 08.00 samlas år 7 i aulan och år 8 och 9 i respektive hemklassrum. Skolskjutsar går enligt samma tidtabell som föregående läsår. Skolskjutselever tilldelas busskort första skoldagen och åker utan busskort till skolan.
Vid tveksamhet ring exp. på Kallingeskolan tel. 0457-61 73 10 eller Bergkvara Buss tel 0457-126 20, begär 2 trafikledning.

Välkomna till ett nytt läsår!

Kallingeskolan F-6 och Slättagårdsskolan
Höstterminen börjar för eleverna tisdagen den 20 augusti kl. 08.00 eller enligt särskilt meddelande från skolan. Första skoldagen slutar eleverna 12.50 eller enligt särskilt meddelande från skolan. Skolskjutsarna går hem cirka kl. 13.00. Vid tveksamhet kontakta expeditionen på Kallingeskolan/Slättagårdsskolan tel 0457-61 73 38 eller Kallinge Taxi, tel. 0457-211 50.

Johannishusskolan
Höstterminen börjar för eleverna i åk 1-6 tisdagen den 20 augusti kl. 08.00.
Första skoldagen slutar eleverna: Åk 1-6 kl. 11.00. För de elever med skolskjuts går bussen hem
kl 11.50. Skolmåltid serveras från första skoldagen.
Till förskoleklassen hälsas barn och föräldrar välkomna onsdagen den 21 augusti kl. 09.00-10.00.
Preliminära skoltider är hemskickade med eleverna.
Vid tveksamhet ring exp. tel. 0457-61 71 38.

Listerbyskolan
Höstterminen börjar för eleverna i åk F-6 tisdagen den 20 augusti kl. 08.30
Första skoldagen slutar alla eleverna kl. 12.15. Skolmåltid serveras från första skoldagen.
Preliminära skoltider är hemskickade med eleverna.
Vid tveksamhet ring exp. tel 0457-61 71 38.

Eringsboda-, Hallabro-, Backarydsskolan
Höstterminen börjar för eleverna tisdagen den 20 augusti.
Eringsbodaskolan samlas kl. 08.00 Första dagen går skolskjutsarna hem kl 12.10.
Hallabroskolan samlas kl. 07.30 Första dagen går skolskjutsarna hem kl 12.05.
Backarydsskolan samlas kl. 08.00 Första dagen går skolskjutsarna hem kl 13.00.

Skolskjutsarna går i stort sett som under föregående läsår. Vid tveksamhet angående Hallabro- och Backarydsskolan, ring Hallabro buss på tel. 0708-806 311. Angående Eringsboda, ring Kallinge Taxi på tel. 0457-211 50.

Snäckebacksskolan år 7-9
Upprop tisdagen den 20 augusti endast för åk 7. (åk 8-9 startar onsdagen den 21 augusti)
Kl. 08.30 i aulan, därefter egen dag med lärarna i arbetslaget.
Skoldagen slutar 14.45. 
Onsdagen den 21 augusti 08.30 samlas åk 7-9 i sina mentorssalar, för temadagar onsdag t.o.m. fredag.
På fredag avslutas skoldagen vid lunch.
Skolskjutsar gå som under föregående läsår. Skolskjutselever tilldelas busskort första skoldagen och åker utan busskort till skolan.
Vid tveksamhet ring exp. tel. 0457-61 85 41 eller socialpedagog Ann Holmström 0766-48 91 78.

Fredriksbergsskolan
Höstterminen börjar för eleverna tisdagen den 20 augusti kl. 08.20.
Samling sker i respektive klassrum. Första läsdagen slutar eleverna:
Förskoleklasserna kl. 12.20. Grundskolans år 1-6 kl. 13.40.
Skolskjutsarna går som under föregående läsår.
Vid tveksamhet - ring exp. tel. 0457-61 72 20 eller Sköneviks buss tel. 0457- 702 90

Espedalsskolan
Eleverna börjar tisdagen den 20 augusti kl. 08.20.
Samtliga klasser slutar kl 12:00.

Skogsgårdsskolan
Eleverna börjar tisdagen 20 augusti kl. 08.20.
Samtliga klasser slutar kl 12.00 första skoldagen.

Saxemaraskolan Eleverna börjar tisdagen den 20 augusti kl. 08.00. Första dagen går skolskjutsen hem kl. 12.00. Vid tveksamhet ring exp. Bergkvara buss tel. 0457- 126 20, begär 2 trafikledning.

Hobyskolan
Höstterminen börjar för eleverna tisdagen den 20 augusti kl 07.50.
Samling sker i respektive klassrum. Första dagen går skolskjutsarna hem kl 12.10 för åk F-3 och kl 13.10 för åk 4-6.
Skolskjutsarna går som under föregående läsår. Vid tveksamhet, ring Kallinge Taxi på tel. 0457-211 50.