Artikeln publicerades 20 december 2018

Uppdaterad information om Skola 24 och Vklass

Vi har under hösten haft utmaningar med att hålla tidplanen för implementering av de nya verksamhetssystemen. Enligt ursprunglig tidplan planerades lansering i samband med skolstart i augusti.

Planerad lansering i februari

Enligt den senaste tidplanen skulle Vklass och Skola24 lanseras för vårdnadshavarna under vecka 2, 2019 men som det ser ut nu sker lanseringen i februari.

"På grund av att den grundläggande informationen i administrationssystemet inte kunde kvalitetssäkras valde vi att skjuta på lanseringen för frånvarosystem och lärplattform. Vi kunde erbjuda verktygen till personalen i september men det återstår en del arbete innan alla elever och vårdnadshavare kan börja använda systemen." säger Krister Svensson, Kvalitetsutvecklare på utbildningsförvaltningen.

Projektgruppen, tillsammans med våra leverantörer, arbetar intensivt för att komma fram till lösningar så att alla elever och vårdnadshavare ska kunna börja använda systemen. Vi har valt ut ett antal pilotskolor där eleverna har börjat logga in och använda Vklass.

"Genom att låta elever på några skolor börja använda Vklass kan vi systematiskt fånga upp eventuella felaktigheter och rätta till dessa innan vi låter fler skolor börja använda systemet. På så sätt får vi ett verktyg med bättre innehåll och som är bättre förberett före lanseringen till vårdnadshavarna", säger Josefina Bowin Andersson, IKT-samordnare på utbildningsförvaltningen.

"Vi ser över möjligheten att låta vårdnadshavare som har barn på våra pilotskolor börja använda både Skola24 och Vklass inom kort. När vi vet mer kommer vi att gå ut med förfrågan till vårdnadshavarna genom skolornas ordinarie kontaktytor", fortsätter Krister Svensson.

Vi som arbetar i projektet gör allt vi kan för att vi så snart som möjligt ska vara igång med Skola24 och Vklass fullt ut.

Om systemen

Vklass

I Vklass kommer du som vårdnadshavare t.ex. att kunna ta del av information från skolan och lärare genom funktionen ”nyheter”. Du kommer också att kunna se schema, läxor, pedagogiska planeringar, följa upp de bedömningar som gjorts av olika uppgifter och boka utvecklingssamtal. Vklass finns både på webben och som app.

Skola24

Här kommer du som vårdnadshavare t.ex. anmäla frånvaro för ditt/dina barn, lämna in digital ledighetsansökan och få sms vid ogiltig frånvaro. Du kommer även att få tillgång till en app för Skola 24 med möjlighet att t.ex. anmäla frånvaro.