Artikeln publicerades 20 augusti 2018

Studiedagar för förskola/fritidshem hösten18/våren19

Under läsåret 18/19 kommer Ronneby kommuns förskolor har gemensamma studiedagar enligt följande: 

Fredagen den 21 september 2018
Måndagen den 29 oktober 2018
Måndagen den 7 januari 2019
Måndagen den 11 mars 2019

Under läsåret 18/19 kommer Ronneby kommuns fritidshem har studiedagar enligt följande:

Måndag den 13 augusti 2018- Tisdag den 14 augusti 2018 (endast Slättagårdsskolans fritidshem och Rävens fritishem)
Torsdag den 16 augusti 2018-Fredag den 17 augusti 2018 (endast Kallinge F-6s fritidshem)
Fredagen den 17 augusti 2018 (övriga fritidshem - ej Slättagårsskolans fritidshem och Rävens fritidshem)
Måndagen den 29 oktober 2018 (endast Grundsärskolan)
Måndagen den 11 mars 2019
Måndag den 17 juni 2019 (ej Slättagårdsskolans, Kallinge F-6s och Rävens fritidshem)