Artikeln publicerades 20 augusti 2018

Information om Skola 24 och Vklass

Information till Vårdnadshavare gällande nya digitala verksamhetssystem i Ronnebys gymnasieskolor och grundskolor - Skola 24 och Vklass

Under höstterminen 2017 upphandlades nya digitala verksamhetssystem för Utbildningsförvaltningens samtliga förskolor, skolor och verksamheter i Ronneby kommun. Från läsårsstart hösten 2018 kommer du, som vårdnadshavare för barn som går i grundskolan (F-9) eller på gymnasiet, att möta två nya digitala system; Skola 24 (frånvarohantering) och Vklass (digital lärplattform). För förskola, fritids och VUX sker införandet av dessa system, enligt rådande planering, från och med vårterminen 2019.

Skola 24

Skola 24 är utbildningsförvaltningens nya digitala system för hantering av schema och frånvaro. Här kommer du som vårdnadshavare t.ex. anmäla frånvaro för ditt/dina barn och lämna in ledighetsansökan. Under hösten kommer du även att få tillgång till en app för Skola 24 med möjlighet att t.ex. anmäla frånvaro. Fler funktioner i Skola24 såsom t.ex. digital ledighetsansökan kommer att aktiveras efterhand. Mer information om detta får du som vårdnadshavare på höstens kommande föräldramöten.

Information om frånvaroanmälan finns under respektive skola.

Vklass

Samtliga grundskolor (F-9) och gymnasieskolor kommer från höstterminen att använda den digitala lärplattformen Vklass. I Vklass kommer du som vårdnadshavare t.ex. att kunna ta del av information från skolan och lärare genom funktionen ”nyheter”. Du kommer också att kunna se schema, läxor, pedagogiska planeringar, följa upp de bedömningar som gjorts av olika uppgifter och boka utvecklingssamtal. Vårdnadshavare kommer att få tillgång till Vklass under hösten. Mer information om detta får du som vårdnadshavare i samband med att du får konto- och inloggningsuppgifter och det kommer att också att informeras om Vklass på höstens kommande föräldramöten.