Artikeln publicerades 24 maj 2018

Utdelning av sommarkort till skolungdomar

I början av juni kommer Blekingetrafiken att skicka ut ca 11 500 Sommarkort till skolungdomar som bor i Blekinge och som vårterminen 2018 lämnar årskurserna 6–9 i grundskolan eller grundsärskolan, årskurserna 6-10 i specialskolan och årskurserna 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som bor i Blekinge.

Sommarkortet är personligt och gäller för en person. Det gäller för obegränsat resande med våra bussar, tåg och båtar. Det gäller för resor i hela länet under perioden 15 juni till 15 augusti. Har man färdtjänsttillstånd åker man utan kostnad, det har beslutats av Trafiknämnden.

Aktuell information med frågor och svar finns på vår hemsida: https://www.blekingetrafiken.se/biljetter/skola/sommarkort-skolungdom/#q=sommarkortlänk till annan webbplats

Regeringens beslut: https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2018-05/SFS2018-349.pdflänk till annan webbplats