Så jobbar vi med IT

IT i förskola och skola innebär kreativ och kritisk IT-användning.

IKT är en förkortning av informations- och kommunikationsteknik. Kommunens IKT-pedagoger erbjuder stöd som syftar till att förskolor och skolor ska kunna använda IT och media i undervisningen på ett genomtänkt sätt. Vi sätter fokus på IT och pedagogik.

Vi arbetar också för att öka pedagogers kompetens att använda IT och medier i sitt arbete och bidra till både en kreativ och kritisk användning samt för att göra digitala lärresurser tillgängliga. Läs mer i vår IKT-strategi och kontakta gärna oss IKT-pedagoger!

IKT-pedagoger är:
Carina Andersson, e-post: carina.andersson@edu.ronneby.se
Jesper Rehn, e-post: jesper.rehn@edu.ronneby.se
Josefina Bowin-Andersson, e-post: josefina.bowin-andersson@edu.ronneby.se