Projekt

För att lägga särskilt fokus på utvalda frågor kan dessa lyftas upp i projektform. Just nu arbetar vi bland annat med läsprojektet och NTA i skolan.