Studievägledning

Studie- och yrkesvägledare johan Söderstam kan hjälpa dig med valet till gymnasiet. Erbjuder även enskilda samtal.

Öppet tider: måndag-fredag kl. 08.00-15.30.
                   Kontor vid skolsköterskan och kuratorn.

Kontaktuppgifter:
Tel: 0457-618 538, 0733-170 160
 johan.soderstam@edu.ronneby.se

Mellan den 18/10 2021 och den 28/2 2022 kommer Larry Nordström att arbeta som Syv då Johan är tjänstledig. Larry kommer att ha samma telefonnummer, återkommer med mailadress.