Personal

Vi är 64 personer som arbetar på skolan, varav 48 är lärare. Personalen är organiserad i 5 arbetslag. 4 av arbetslagen består enbart av lärare och elevassistenter medan det femte är blandat med administrativ personal, rektorer, pedagoger, kurator, skolsköterska, syv, vaktmästare och matpersonal.