Om Snäckebacksskolan

Fakta om skolan. Vi är en 7-9-skola. Läsåret 2021-2022  har vi ca 450 elever.

Det är ca 70 personer anställda på skolan. Personalen består av förutom lärare, rektor och biträdande rektor av elevassistenter, lärarassistent, administratör, bibliotekarie, bibliotekarieassistent och inom elevhälsan finns goda resurser såsom skolsköterska, kurator, studie-och yrkesvägledare, socialpedagog och fritidspedagog till stöd för eleverna.

Snäckebacksskolan fungerade som samrealskola och läroverk under stora delar av 1900-talet. Skolan blev färdigbyggd 1913, det kostade då ca 78 500 kr. År 1961 byggdes skolan om för anpassning till grundskola.

År 1969 tog man realexamen för sista gången och det året gick också de första niorna ut från Snäckebacksskolan. 2006 byggdes nya fullt utrustade NO-salar. Snäckebacksskolan ingår i Ronneby skolområde.

Snäckebacksskolan kommer i framtiden att byggas om och eleverna kommer att flytta till Parkdalaskolan. Flytten kommer att genomföras under våren 2022. Information om detta kommer att läggas ut efter hand på sidan "Framtidens skolor".

Många vuxna och tydliga regler

Med tydliga regler och många vuxna på plats får vi en bra och väl fungerande vardag där inlärningsklimatet är gott. Vi jobbar i nära samarbete med vårdnadshavare till eleven. Det samarbetet ger skolframgång och en bra start i livet efter den obligatoriska grundskolan.

Under skoldagen finns lärarna till för eleverna, men skolan har också en fritidspedagog med sin arbetsplats i det populära uppehållsrummet. Där kan man sitta och lyssna på musik, läsa tidningar, prata och se på tv. Det finns kaffe/te/varm choklad, smörgås, frukt och glass att köpa. Överskottet från försäljningen går till elevrådets kassa, och därifrån tillbaka till eleverna genom inköp av uteaktivitetsartiklar såsom beachvolleyutrustning och basketkorgar.

Mitt i skolan har vi ett skolbibliotek, som är bemannat med skolbibliotekarier under huvuddelen av elevernas skoldag. De finns till hands om man behöver hjälp med skolarbetet, att ta fram böcker eller artiklar, men hon finns också till hands för hjälp med att hitta rätt bok för ”nöjes-läsning” – nog så viktigt! Eleverna önskar hur bibliotekets utbud ska se ut och skriver även bokrecensioner för att sprida sina bästa tips!

Särskilda satsningar på elever i behov av stöd

Under flera år har Snäckebacksskolan gjort särskilda satsningar på elever i behov av särskilt stöd. Det finns en väl uppbyggd organisation för speciallärarstöd. Vi har en kurator, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare på plats alla dagar i veckan. Skolan har också en socialpedagog på heltid. Hon är, liksom vår fritidspedagog, alltid i eller runt uppehållsrummet för att vara nära eleverna.

Skolan har välutrustade salar och institutioner. De moderna NO-salarna är väl anpassade för laborationer och målstyrd undervisning. Snäckebacksskolan har egna gymnastiksalar och tillgång till sim-, boll- och idrottshall. Brunnsvallens fotbollsplaner och friidrottsbanor ligger på bara fem minuters gångavstånd.