Aktuell information

Aktuell information för läsåret 2021/2022

För mer information gällande just din ungdoms skolvecka. Logga in på Vklass


Välkomna tillbaka till skolan.

Datum/Vecka


v 42 Prao 9a


v 43 Prao 9b


v 44 Höstlov


v 45 Prao 9c

Under vecka 45-49 så kommer muntliga delar av nationella prov i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik att genomföras.

v 46 Prao 9d


v 47 Prao 9e


v 48 Prao 9f


v 49 Prao 9g


v 50 Prao 9h


22/12

Sista skoldagen innan jullovet.

Text

För de elever som åker buss eller tåg.
Alla som är berättigade till buss/tågkort, och inte har busskort sen innan, kommer att få sina kort hemskickade innan första dagen i årk.7. Buss/tågkorten ska sparas och användas hela högstadiet.

Skolskjuts för elever från Bräkne-Hoby till Snäckebacksskolan anordnas med tåg. Endast elever, som har mer än 5 km till tågstationen och inte är beviljade matartrafik till tågstationen använder sig av linjebuss 250. Linjebuss 250 är i första hand tänkt till gymnasieeleverna och chauffören har rätt att avvisa högstadieelever från Snäckebacksskolan, som stiger på i centrala Bräkne-Hoby, då bussen kommer att ha begränsade platser p g a Coronaviruset. Uppmaningen till elever inom centrala Bräkne-Hoby, samt elever med matartrafik till tågstationen är att alltid åka tåg fr o m skolstarten.

Matartrafiken på Snäckebacksskolan sköts framförallt av Kallinge taxi, tel.nr. 0457-211 50. Matartrafik kan erhållas av de elever som har längra än 5 km till närmsta linjehållplats/tågstation.

När tåget är inställt eller mycket försenat. Vänta på stationen i Bräkne-Hoby så kommer ersättningsbuss.