Snäckebacksskolan

Snäckebacksskolan

Snäckebacksskolans kommer att byggas om och beräknas färdigställas under 2024. Fr o m fredag den 4 mars 2022 kommer eleverna istället att tillhöra nybyggda Parkdalaskolan.

På snäckebacksskolan är 63 personer anställda, varav 42 är lärare och 4 är elevassistenter. Skolan har goda resurser inom elevhälsa. Här finns skolsköterska, kurator, studie-och yrkesvägledare, socialpedagog och fritidspedagog till stöd för eleverna.

Inloggning Vklass för elever

Information och inloggning till Vklass

Inloggning Vklass och 
Skola 24 för vårdnadshavare

Information och inloggning till Vklass och Skola 24