Föräldraråd

Nästa möte med föräldrarådet är tordag den 7 maj 2020 kl. 18:15 i kafeterian.

Kallingeskolan Föräldraråd

Kallingeskolans föräldraråd består i dag av föräldrar från F-6, 7-9 och
Grundsärskolan. En ambition är att skapa ett aktivt föräldraråd på
Kallingeskolan som jobbar i en nära dialog med skolans personal och föräldrar.
Föräldrarådet kan fungera som en länk mellan föräldrar, skola, elever och
skolpersonal.
En målsättning är att öka föräldrarnas engagemang i skolan för
barnens bästa. Det är en rättighet och förmån för föräldrar att få vara med och
påverka skolan.

Ca två-tre gånger per termin träffas Föräldrarådet tillsammans med skolans
ledning och detta har bl a resulterat i att det idag finns besöksveckor för
föräldrarna. Efter att föräldrarådet  gjort en enkät där eleverna på skolan fick
svara på frågor om vad de tyckte om skolan och skoldagen bildades en grupp av
föräldrar som engagerar sig i skolmaten och skolmatsalen.

Föräldrarådet har idag två ordförande:
Kristina Elmerot, e-post kristina.elmerot@gmail.com
Morgan Andersson, e-post molle66@hotamail.com

Idag finns följande råd inom Kallingeskolans föräldraråd:

Matråd
Matrådet har även en
Facebook-sida som gärna tar emot fler medlemmar:  http://www.facebook.com/groups/201215786613342/ Länk till annan webbplats.

Särskilda behov-rådet
Detta är ett råd som fokuserar på
barn som har särskilda behov i skolan.
Här finns en sluten FB-grupp, sök på
"Barn med särskilda behov", adminstratör Gunilla Olofsson.

Välkommen att kontakta ansvariga för råden med idéer och förslag, men också
om du vill vara med och påverka.