Om Espedalsskolan

Espedalsskolan är en av Ronnebys centrala skolor, belägen i bostadsområdet Espedalen.

Så här jobbar vi på Espedalsskolan

På Espedalsskolan har vi tvålärarskap och vi arbetar för att alla elever ska nå grundskolans
mål och få utmaningar utifrån sin förmåga. Vi har en mångkulturell kompetens som vi är stolta över. Det finns ett nära samarbete och kollegialt lärande mellan lärare i skola, förskoleklass och fritidshem. Vi har sedan länge en hög digital kompetens på skolan och vårt arbete präglas av en bra balans mellan digitalt- och kooperativt arbetssätt.

På Espedalsskolan sätter vi eleven i centrum och vi har ett aktivt elevråd där vårt värdegrundsarbete drivs genom månadens värdeord. Skolan arbetar ofta med aktiviteter i åldersblandade grupper för att stärka samhörigheten. Vi har en rastbod, Funhouse, där eleverna kan låna olika spel och lekredskap för att göra rasten mer trivsam.

Skolan präglas av ett öppet och respektfullt klimat. Specialpedagog,
skolsköterska, kurator och rektor träffas varje vecka för stöd och
uppföljningar av enskilda elever men också för hälso- och trygghetsfrågor
för skolan.

Att lära och lyckas ger trygghet!