Grundskola & grundsärskola

Vi är mycket angelägna om att elever och föräldrar alltid får komma till tals och att deras synpunkter tas tillvara - för skolan i Ronneby ska bli den bästa tänkbara.

Särskild information

Under rådande pandemi gäller särskilda riktlinjer inom grundskolan. Läs mer på ronneby.se/corona