Fridhems förskola

Fridhems förskola i Ronneby kommun är en förskola med närhet till både centrum och skogen i vackra Brunnsparken.

Välkommen till Fridhems förskola!

Välkomna till Fridhems förskola i Ronneby kommun, som har närhet till både centrum och skogen i vackra Brunnsparken. Fridhems förskola genomsyras av en trygg, inspirerande och lärorik miljö som skapar goda förutsättningar för barns utveckling och lärande. Förskolans utemiljö är uppdelad i två åldersannpassade gårdar och inomhus ryms fem avdelningar.

Undervisning på Fridhems förskola genomsyras av kollegialt lärande och metoder som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi ser barnen som kompetenta och fulla av möjligheter. Alla barn ska känna sig betydelsefulla, sedda och trygga här hos oss.

Vi arbetar även aktivt med Barns integritet, vilket innebär att pedagoger, vårdnadshavare och barnen tillsammans arbetar så att barnen upplever trygghet på förskolan i både omsorgssituationer och undervisningen.

På Fridhems förskola arbetar pedagoger och barnen kontinuerligt med att förändra våra lärmiljöer efter barnens behov och intressen. Därför har vi skapat ett föränderligt motorikrum, ett utforskande sinnesrum, en inbjudande och tillgänglig ateljé, ett språkrum där man kan gå in i sagans värld, ett experimentrum där barnen kan utforska hur världen fungerar och ett IKT-rum där barnen kan programmera olika robotar eller använda Green Screen och NetBoard som kan ta dem till de mest fantastiska platserna.

Länk till en video om Fridhems förskola: https://youtu.be/Oxq0zkcfSBc Länk till annan webbplats.

Följ oss på Instagram för mer information @Fridhemsförskola

Adress och kontaktuppgifter till Fridhems förskola

Besöksadress:
Fridhemsvägen 17A
372 38 Ronneby

Kontakta Fridhems förskola

Avdelning

Telefon

Rödmyran

0457-61 72 51

Sländan

0457-61 72 52

Spindeln

0457-61 72 53

Getingen

0457-61 72 54

Biet

0457-61 72 11

Kök

0457- 61 72 50

Rektor, förskola
Åsa Isokoski
0457-61 72 38
asa.isokoski@edu.ronneby.se

Administratör
Malin Niklasson
0457-61 73 40
malin.niklasson@edu.ronneby.se
Telefontid: måndag-torsdag 8:30-9:30, 10:30-12:00, 13:00-14:00, fredagar 8:30-9:30, 10:30-12:00.